NoclegiAtrakcje turystyczneImprezyGastronomiaLast minuteGaleria zdjęćSpołeczność
Domki letniskowe Mazowsze
Agroturystyka Mazowsze
Kwatery prywatne Mazowsze
Apartamenty Mazowsze
Pensjonaty Mazowsze
Hotele Mazowsze
Ośrodki wypoczynkowe Mazowsze
Campingi pola namiotowe Mazowsze
imprezy integracyjne Mazowsze
wypożyczalnie sprzętu Mazowsze
czarter jachtów Mazowsze
konferencje Mazowsze
Zamki, ruiny Mazowsze
Biesiady i turnieje rycerskie Mazowsze
kopalnie, jaskinie, podziemia Mazowsze
Restauracje Mazowsze
Zobacz profil klubowicza TintuLintu

Błonie - kościół farny Świętej Trójcy

dodał(a): TintuLintu
ostatnia aktualizacja 2013-02-13 08:41
Drukuj artykuł
Kościół Świętej Trójcy w Błoniu jest jednym z najstarszych zabytków sakralnych na środkowym Mazowszu. Wiekiem ustępuje tylko świątyni w Czerwińsku.

Pierwsza pisemna wzmianka o błońskiej farze pochodzi z 1257 roku, kiedy to biskup poznański Boguchwał III upoważnił biskupa płockiego do konsekracji dwóch ołtarzy w błońskim kościele. Świątynia musiała więc już istnieć lub być w trakcie budowy.
W 1288 roku Konrad II książę mazowiecki ufundował w Błoniu murowaną świątynię, jako wotum za ocalenie z niewoli. Prawdopodobnie była to już druga z kolei świątynia zbudowana w tym miejscu.
Z fundacji Konrada II wzniesiono kościół w stylu późnoromańskim z elementami wczesnego gotyku. Była to orientowana, trójnawowa świątynia, zbudowana w układzie bazylikowym, o czteroprzęsłowym korpusie nawowym i jednoprzęsłowym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium.
Masywne filary międzynawowe oraz niezbyt wysokie, zaokrąglone okna sugerują styl romański, natomiast ostrołukowy wykrój arkad międzynawowych i ostry łuk tęczowy świadczą o stylu gotyckim. Gotyckie są również sklepienia krzyżowo-żebrowe w nawach bocznych oraz pierwotne sklepienie nawy głównej. Prezbiterium i południowa zakrystia sklepione są późnogotyckim sklepieniem kryształowym, rzadko występującym na Mazowszu. Błońska fara została oszkarpowana – prezbiterium trójuskokowymi przyporami, natomiast ściany boczne niskimi, dwuuskokowymi.
Konrad II Mazowiecki (Czerski) osadził w tym kościele kanoników regularnych laterańskich, sprowadzonych z Czerwińska nad Wisłą.
W 1642 roku kościół został uszkodzony przez pożar. Szybko odbudowano świątynię i jeszcze przed 1650 rokiem została konsekrowana przez ks. Jana Baykowskiego z Zalesia, biskupa sufragana poznańskiego.
Świeżo odremontowany kościół kilka lat później został zniszczony podczas najazdu Szwedów. Po tych wydarzeniach kościół poddano gruntownemu remontowi, podczas którego świątynię częściowo zbarokizowano.
Z tego okresu pochodzi zachodnia fasada kościoła oraz szczyt wschodni, wieńczący ścianę zamykającą prezbiterium. Podczas remontu odbudowano uszkodzoną część sklepień. Środkowe dwa przęsła nawy głównej otrzymały sklepienia krzyżowe o łagodniejszych łukach, zdobione sztukaterią i wsparte na rozdzielającym je pasie gurtowym. Sklepienie pierwszego i czwartego przęsła pozostało krzyżowo-żebrowe.
W tym okresie zmieniono również wyposażenie świątyni – postawiono nowe ołtarze, a na chórze muzycznym umieszczono organy z drugiej ćwierci XVII wieku.
Prace remontowe zakończono w 1661 roku. 15 września 1661 roku biskup poznański Wojciech Tolibowski poświęcił w nim cztery ołtarze.
W XVIII wieku do nawy północnej dobudowano barokową kaplicę Ukrzyżowania Pańskiego.
Z połowy XVIII wieku pochodzi również dwukondygnacyjna dzwonnica, wzniesiona na planie kwadratu w północno-wschodnim narożniku cmentarza kościelnego.
Początkowo błońską farę otaczał cmentarz grzebalny. Do dziś na elewacji świątyni zachowały się tablice nagrobne zmarłych parafian. W 1760 roku założono nowy cmentarz, oddalony od kościoła o kilkaset metrów.
W latach 20. XX wieku elewacje kościoła zostały otynkowane, a w 1947 roku wnętrze świątyni pomalowano farbą olejną. Wtedy też przykryto tynkiem resztki dawnej polichromii.

Proboszczami parafii Świętej Trójcy w Błoniu byli kanonicy regularni laterańscy, natomiast w 1831 roku parafia przeszła w zarząd kleru diecezjalnego i od tej pory kapłani diecezjalni sprawują opiekę duszpasterską.

Pożary górnych partii świątyni, przebudowy i zmiany stylowe nie zmieniły konstrukcji kościoła wzniesionego przez Konrada II, księcia mazowieckiego. Jest to ten sam XIII-wieczny kościół, uzupełniony i wzbogacony przez nawarstwienia stylowe oraz dzieła sztuki z różnych epok.

Dziś kościół Świętej Trójcy w Błoniu stoi na placu ogrodzonym murem ( w odcinku wschodnim parkanem). Na teren kościelny prowadzą dwie bramy – od zachodu i od północy oraz furtka od strony wschodniej.
Zachodnia fasada rozczłonkowana jest parą wysokich przypór. W centralnej części mieści się skromny portal, zwieńczony trójkątnym frontonem. Nad portalem prostokątne okno z witrażem Trójcy Świętej. Boczne części fasady, flankowane niskimi przyporami, zwieńczone są skośnymi krawędziami dachu. Fasadę wieńczy szczyt z trójkątnym frontonem, pod którym umieszczono XVIII-wieczny obraz Matki Bożej Różańcowej, namalowany na blasze.
Wschodni szczyt, nadbudowany w XVII wieku nad ścianą zamykającą prezbiterium, zwieńczony jest trójkątnym frontonem z obeliskowymi sterczynami po bokach i nadbudowaną nad nim niewielką, otwartą wieżyczką sygnaturki.
Nawę główną, prezbiterium i północną kruchtę kościoła przykrywają ceramiczne dachy dwuspadowe, nawy boczne i zakrystie – dachy pulpitowe, kaplicę Ukrzyżowania – namiotowy dach łamany, natomiast wieżyczkę sygnaturki i dzwonnicę – dachy namiotowe.

Wnętrze błońskiej fary kryje wiele cennych zabytków.
W prezbiterium mieści się późnorenesansowy, drewniany ołtarz główny z połowy XVII wieku. W centralnym miejscu ołtarza umieszczono obraz Trójcy Świętej z 1873 roku, ufundowany przez dziedzica Bieniewic – Aleksandra Marków. Po bokach obrazu, w niszach ustawiono figury patronów Polski - świętych biskupów Wojciecha i Stanisława. W górnej kondygnacji ołtarza mieści się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z II połowy XVIII wieku, po bokach którego, również w niszach, stają figury św. Kazimierza Królewicza i św. Sebastiana. Ołtarz główny został przemalowany na czarno w latach powstania styczniowego, na znak żałoby narodowej.
Przed prezbiterium znajdują się XVIII-wieczne rzeźby barokowe – z lewej św. Jana Ewangelisty, z prawej św. Jana Nepomucena.
Północną nawę boczną zamyka od wschodu ołtarz Matki Bożej z XVII wieku, z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obraz posiada XVIII-wieczne, srebrne sukienki. Obok ołtarza zawieszone są liczne wota.
Na zamknięciu południowej nawy znajduje się ołtarz św. Antoniego Padewskiego z XVII wieku z obrazem św. Antoniego z Dzieciątkiem.
Ołtarze boczne św. Teresy z Lisieux z wizerunkiem św. Rocha w zwieńczeniu oraz św. Szymona z Lipnicy z wizerunkiem św. Stanisława w zwieńczeniu, umieszczone w nawie głównej, pochodzą z XVIII wieku.
W nawie głównej znajduje się barokowa ambona z XVIII wieku, XIX-wieczna chrzcielnica stylizowana na barok z nakrywą ozdobioną rzeźbioną sceną chrztu Chrystusa oraz krucyfiks z figurą Chrystusa z 1931 roku. Ściany świątyni zdobią XIX-wieczne, płaskorzeźbione, polichromowane stacje Drogi Krzyżowej.
Na szczególną uwagę zasługują organy, pochodzące z drugiej ćwierci XVII wieku. Prospekt tych organów nie jest wprawdzie tak ozdobny, jak modrzewiowy, rokokowy prospekt najstarszych w Polsce organów w farze w Kazimierzu Dolnym, ale są od nich młodsze tylko o kilka lat. Organy w błońskiej farze mają piękne brzmienie również dzięki doskonałej akustyce świątyni.
W XVIII wieku do nawy północnej dobudowano kaplicę Ukrzyżowania Pańskiego, w ołtarzu której mieści się Krucyfiks z figurą Chrystusa oraz figury tworzące Grupę Ukrzyżowania.
Ważnym zabytkiem kościoła Świętej Trójcy jest również feretron Matki Bożej Loretańskiej z 1776 roku, ufundowany przez ks. Antoniego Zielonkę, a także portret fundatora świątyni – księcia mazowieckiego Konrada II, wiszący w zakrystii.
Kościół Świętej Trójcy w Błoniu posiada przepiękne witraże w prezbiterium oraz mniejsze, współczesne w oknach nawy południowej i w zachodniej fasadzie.

Rozwinięcia klubowiczów

dodaj rozwinięcie do artykułu
Dodaj rozwinięcie do artykułu

Galeria zdjęć Błonie - kościół farny Świętej Trójcy

pokaż całą galerię zdjęć
dąb pamięci przy kościele św. Trójcy w Błoniudąb pamięci przy kościele św. Trójcy w BłoniuBłonie, kościół Świętej Trójcy - nawa głównaBłonie, kościół Świętej Trójcy - XVII-wieczne sklepienia w dwóch przęsłach nawy głównejBłonie, kościół Świętej Trójcy - późnorenesansowy, czarny ołtarz głównyBłonie, kościół Świętej Trójcy - barokowa ambonaBłonie, kościół Świętej Trójcy - chrzcielnicaBłonie, kościół Świętej Trójcy - stacja Drogi KrzyżowejBłonie, kościół Świętej Trójcy - elewacja zachodniaBłonie, kościół Świętej Trójcy - elewacja południowa
Dodaj zdjęcie do galerii - podziel się wrażeniami z tego miejsca
Uwaga! Akceptowane formaty to jpg, gif, png
Plik zdjęcia

Opis do zdjęcia

Wasze komentarze

Błonie - kościół farny Świętej Trójcy

  • Kraina:Mazowsze
  • Miejscowość:Błonie
  • Okolica:warszawski zachodni
  • Kategoria:klasztory, kościoły
  • Odwiedzin:2140
Jak oceniasz ten materiał:
0 17

Ciekawostki Mazowsze


Imprezy Mazowsze


Noclegi Mazowsze


W okolicy

© 2009-2019 Intour.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
logo dotpay
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
zamknij okno
Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.