NoclegiAtrakcje turystyczneImprezyGastronomiaLast minuteGaleria zdjęćSpołeczność
Domki letniskowe Opolskie
Agroturystyka Opolskie
Kwatery prywatne Opolskie
Apartamenty Opolskie
Pensjonaty Opolskie
Hotele Opolskie
Ośrodki wypoczynkowe Opolskie
Campingi pola namiotowe Opolskie
imprezy integracyjne Opolskie
wypożyczalnie sprzętu Opolskie
czarter jachtów Opolskie
śluby, wesela Opolskie
Zamki, ruiny Opolskie
Rekonstrukcje bitew Opolskie
kopalnie, jaskinie, podziemia Opolskie
Wydarzenia sportowe Opolskie
Bary Opolskie
Zobacz profil klubowicza TintuLintu

Zamek w Namysłowie

dodał(a): TintuLintu
ostatnia aktualizacja 2017-05-21 00:49
Drukuj artykuł
Dzieje namysłowskiego zamku przez stulecia nierozerwalnie były związane z dziejami miejscowego browaru. Niegdyś istniał tu browar w zamku, dziś - zamek w browarze.

W Namysłowie już na początku XIII wieku istniała osada, założona w miejscu obronnym, w zakolu rzeki, na lewym brzegu Widawy. Tereny te należały wówczas do Henryka I Brodatego - księcia wrocławskiego.
W 1249 roku wnuk Brodatego - Henryk III Biały, również książę wrocławski, lokował tu miasto Namysłów na prawie magdeburskim. Do Księstwa Wrocławskiego miasto należało do 1294 roku, kiedy to Henryk V Brzuchaty został zmuszony do zrzeczenia się Namysłowa na rzecz Henryka III Głogowczyka. W tym czasie prawdopodobnie istniał już drewniany zamek na sztucznie usypanym, owalnym wzniesieniu.
Pod panowaniem głogowskiej linii Piastów miasto pozostawało do 1323 roku, przy czym w latach 1313 - 1323 było stolicą odrębnej dzielnicy, pod władzą Konrada I oleśnickiego. Książę Konrad I już w 1321 roku wspominał o książęcej warzelni i słodowni.
W 1323 roku Księstwo Namysłowskie przejął Bolesław III Rozrzutny - książę brzesko-legnicki. W 1341 roku książę Bolesław zastawił Księstwo Namysłowskie u króla Kazimierza Wielkiego.
Namysłów był wówczas liczącym się miastem, bo to właśnie do namysłowskiego zamku zaprosił Kazimierz Wielki króla Czech - Karola IV Luksemburskiego. Tu został podpisany układ pokojowy, kończący wojnę polsko-czeską o Śląsk, który wówczas w większości był już lennem czeskim. Traktat pokojowy potwierdzał przynależność Śląska do Królestwa Czech.
Po śmierci Bolesława III Rozrzutnego, a później jego drugiej żony Katarzyny, synowie Bolesława - Wacław I legnicki i Ludwik I brzeski, w 1358 roku sprzedali Księstwo Namysłowskie królowi Czech, cesarzowi rzymskiemu Karolowi IV Luksemburskiemu. Karol IV włączył Księstwo Namysłowskie do Księstwa Wrocławskiego, aby ostatecznie w 1359 roku włączyć do Królestwa Czech.

Ok. 1360 roku na polecenie Karola IV rozpoczęto budowę murowanego zamku, równolegle z murami miejskimi.
Murowaną warownię usytuowano na sztucznie usypanym, owalnym wzniesieniu, prawdopodobnie na drewniano-ziemnych umocnieniach poprzedniej fortyfikacji piastowskiej.
Bezwieżowa, średniowieczna warownia składała się z ceglanych, w dolnych partiach kamiennych murów obwodowych, zamykających powierzchnię ok. 1500 m kw. Do północnej kurtyny dostawiono gotycki, piętrowy dom główny z wydatnym ryzalitem na osi. Oszkarpowany w narożach ryzalit mieścił na parterze sień wejściową, a na piętrze zamkową kaplicę. Na poddaszu znajdował się ganek strzelniczy. Wjazd do zamku usytuowano od wschodu, od strony miasta. Zarówno miasto, jak i zamek otoczono fosą, zasilaną wodami Widawy.
W 1404 roku namysłowski zamek gościł króla Władysława Jagiełłę.
Już wtedy musiało istnieć w Namysłowie kilka browarów, a produkcja i sprzedaż piwa przynosiły duże dochody, nie tylko browarnikom i sprzedawcom, ale też władzy, wydającej zezwolenia na produkcję i sprzedaż bursztynowego napoju.
W 1428 roku zamek namysłowski oblegany był przez husytów, lecz bez powodzenia. Natomiast w 1461 roku, podczas walk o czeską koronę, warownia została zajęta przez wojska miasta Wrocławia, a w 1475 roku Namysłów zdobył król Węgier - Maciej Korwin.
W 1439 roku na zamku namysłowskim została zawarta ugoda pomiędzy kandydatami do tronu czeskiego - królewiczem Kazimierzem Jagiellończykiem i Albrechtem Habsburgiem.

Od 1479 roku Namysłów był we władaniu syna Kazimierza Jagiellończyka - Władysława II Jagiellończyka, króla Czech.
W tym okresie, w 1489 roku rozbudowano namysłowski zamek o niewielki, wschodni dziedziniec zewnętrzny z budynkiem bramnym.

Kiedy w 1526 roku bezpotomnie zginął syn Władysława II - Ludwik I Jagiellończyk - król Czech, Węgier i Chorwacji, Namysłów przeszedł pod panowanie Habsburgów. W tym samym roku na zamku znów powstał browar, produkujący znakomite piwo.

W 1533 roku król Niemiec, Czech i Węgier, arcyksiążę Austrii - Ferdynand I Habsburg wydzierżawił Namysłów Radzie Miasta Wrocławia. Był to okres rozwoju namysłowskiej warowni. Rozbudowano wówczas zamek o wąskie skrzydło zachodnie, uzyskując dodatkową przestrzeń mieszkalną, zbudowano niski budynek kurtynowy przy bramie wjazdowej, a także wzniesiono wieżę bramną.
Podczas wojny trzydziestoletniej (1618 - 1648) zamek mocno ucierpiał. Najpierw został zdobyty przez wojska szwedzkie, a w styczniu 1634 roku Szwedzi byli oblegani przez wojska cesarskie pod dowództwem gen. Schaffgotscha. Podczas oblężenia zamek został częściowo wysadzony. W 1647 roku Szwedzi zniszczyli również mury obronne warowni.
Ponadto w 1658 roku w zamku wybuchł pożar, który dopełnił zniszczeń.
Po wojnie zamek odbudowano, a w latach 50. XVII wieku ponownie ufortyfikowano miasto i zamek. Pod kierunkiem cesarskich specjalistów, wokół miasta i zamku zbudowano system bastionów ziemnych, zgodnie z nowymi zasadami sztuki fortyfikacyjnej. Wokół zamku zbudowano wówczas Redutę Leopolda, składającą się z dwóch półbastionów i muru kurtynowego. W reducie umieszczono drugą, zewnętrzną Bramę Wrocławską. Odtąd warownia namysłowska wraz z miastem stanowiła nowoczesną twierdzę.

W 1703 roku cesarz Leopold I Habsburg sprzedał namysłowski zamek oraz sześć okolicznych wsi zakonowi krzyżackiemu. Krzyżacy przejęli warownię z rąk Rady Miasta Wrocławia i przeznaczyli ją na siedzibę komturii.
Zakonnicy zajmowali się administrowaniem swych majątków, warzyli piwo w zamkowym browarze, a także sprawowali władzę sądowniczą w Namysłowie.

Podczas I wojny śląskiej (1740 - 1742), kiedy król Prus - Fryderyk II Wielki zaatakował Śląsk, jego wojska dotarły również do Namysłowa. W 1741 roku, po kilkudniowym oblężeniu, wojska cesarskie broniące miasta zostały zmuszone do kapitulacji. Podczas oblężenia poważnie ucierpiały mury zamkowe.

W czerwcu 1742 roku we Wrocławiu podpisano układ pokojowy, kończący I wojnę śląską, na mocy którego Monarchia Habsburska utraciła na rzecz Prus niemal cały Śląsk.
Po wojnie Krzyżacy odbudowali umocnienia warowni i nadal gospodarzyli w swych majątkach. W 1770 roku rozbudowali zamek o południowe skrzydło, a nieco później rozebrali wschodni odcinek murów, łącząc trapezowy dziedziniec wewnętrzny z małym, zewnętrznym dziedzińcem wschodnim.

W 1810 roku nastąpiła sekularyzacja majątków klasztornych na terytorium Królestwa Prus, w tym również na Śląsku. Zamek namysłowski stał się wówczas własnością skarbu państwa. Początkowo starosta namysłowski zaadaptował pomieszczenia zamkowe na urzędy powiatowe, jak: starostwo, sejmik powiatowy i urząd skarbowy.
W 1830 roku warownia przeszła w ręce prywatne, natomiast browar pozostał własnością miasta.
W 1861 roku ówczesny właściciel zamku Hugo von Garnier z Biestrzykowic odnowił kaplicę zamkową.

W 1864 roku Augustyn Haselbach, browarnik przybyły z Turyngii, zakupił od namysłowskich mieszczan browar miejski i rozbudował go, zajmując tereny po wyburzonych murach miejskich. Zainstalował nowe linie produkcyjne i zastosował nowe technologie. W oparciu o stare receptury bawarskie, Haselbachowie stworzyli własne receptury warzenia piwa namysłowskiego. Podobno smakowało wyśmienicie. Piwo namysłowskie na początku XX wieku było eksportowane do Chin oraz do niemieckich kolonii w Afryce.
Browar Haselbachów był motorem napędzającym gwałtowny rozwój miasta.

W 1895 roku syn Augustyna - Albrecht Haselbach odkupił namysłowski zamek od hrabiego Hugona von Garnier. W ten sposób znów zamek i browar funkcjonowały w symbiozie.
Wnuk Augustyna - Albrecht August Haselbach, również browarnik, który osiągnął sukces zawodowy, w latach 30. XX wieku poświęcił się również swojemu hobby. Interesował się ogólnie pojętą sztuką, w tym teatrem, muzyką, malarstwem, itp. Zaczął gromadzić dzieła sztuki, zwłaszcza malarstwo i grafikę z widokami regionu oraz przedmioty świadczące o przeszłości miasta i okolic. Wtedy na dziedziniec zamkowy sprowadził z Bukowca w Karkonoszach, późnorenesansową studnię z 1600 roku. W namysłowskiej rezydencji urządził swego rodzaju muzeum regionalne.
Kiedy Haselbachowie w 1945 roku opuszczali na zawsze Namysłów, zabrali ze sobą cenne meble oraz część bezcennej kolekcji Albrechta Augusta. Wysłali do Bawarii również część przyrządów i urządzeń browarniczych. Nie zapomnieli zabrać także rodzinnych receptur piwowarskich.
Haselbachowie wyjechali do Bawarii, gdzie w okolicach Monachium znów uruchomili browar.

Po II wojnie światowej Namysłów znalazł się w granicach Polski. Majątek rodziny Haselbachów upaństwowiono. Pomimo późniejszych przekształceń własnościowych, zamek do dziś związany jest z browarem.
Początkowo w pomieszczeniach zamkowych zakwaterowano repatriantów.
Władze Namysłowa prędko przystąpiły do uruchomienia opuszczonego browaru. Już w końcu 1945 roku browar rozpoczął produkcję, a mieszkańcy znajdowali zatrudnienie. Utworzono wówczas Namysłowskie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze, które w 1991 roku przekształciły się w spółką Browar Namysłów sp. z o.o. W zabudowaniach zamku umieszczono biura browaru. W latach 1945 - 1947 mieściło się tu muzeum regionalne. Od lat 60. XX wieku w dawnej rezydencji Haselbachów zamieszkują pracownicy lub byli pracownicy miejscowego browaru.
W 1978 roku w zamku ponownie zorganizowano muzeum, lecz w 1999 roku, równocześnie ze sprzedażą browaru wraz z zamkiem amerykańskiemu inwestorowi, muzeum zostało wyprowadzone z zabytku, a eksponaty trafiły do ratuszowego magazynu.
Na dziedzińcu zamkowym pozostał zabytek z 1600 roku. Jest to późnorenesansowa studnia z piaskowca. Kolisty cokół posiada trzy występy ozdobione maszkaronami, które są podstawą kolumn pokrytych dekoracją roślinną. Kolumny te wspierają kolisty baldachim z płaskorzeźbionym fryzem, dekorowanym roślinnością i głowami lwów.

Dziś średniowieczna warownia jest zaniedbana i praktycznie niedostępna. Zamek trudno jest obejrzeć nawet z zewnątrz, ponieważ jest otoczony zabudowaniami browaru.
Władze miasta podobno prowadzą rozmowy z właścicielem browaru, w sprawie odkupienia zamku lub innego rozwiązania, które umożliwiłoby udostępnienie zabytku lub jego części w celach kulturalnych, turystycznych, wystawienniczych, gastronomicznych, itp.
Należy mieć nadzieję, że władze miasta i browaru porozumieją się w tej sprawie, a średniowieczna warownia odzyska blask. Na pewno bardzo zyskałby na tym wizerunek miasta, a z całą pewnością nie zabrakłoby również turystów chętnych do zwiedzania zamku.

Rozwinięcia klubowiczów

dodaj rozwinięcie do artykułu
Dodaj rozwinięcie do artykułu

Galeria zdjęć Zamek w Namysłowie

pokaż całą galerię zdjęć
Zamek w Namysłowie - skrzydło południowe od strony dziedzińcaZamek w Namysłowie - skrzydło północne z ryzalitem mieszczącym kaplicęZamek w Namysłowie - ściana szczytowa skrzydła północnegoZamek w Namysłowie - dziedziniec wewnętrzny
Dodaj zdjęcie do galerii - podziel się wrażeniami z tego miejsca
Uwaga! Akceptowane formaty to jpg, gif, png
Plik zdjęcia

Opis do zdjęcia

Wasze komentarze

Zamek w Namysłowie

  • Kraina:Opolskie
  • Miejscowość:Namysłów
  • Okolica:namysłowski
  • Kategoria:Zamki, ruiny
  • Odwiedzin:1534
Jak oceniasz ten materiał:
0 30

Ciekawostki Opolskie


Imprezy Opolskie


Noclegi Opolskie


W okolicy

© 2009-2020 Intour.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
logo dotpay
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
zamknij okno
Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.