Atrakcje turystyczneGaleria zdjęćSpołeczność
Domki letniskowe Podkarpackie
Agroturystyka Podkarpackie
Kwatery prywatne Podkarpackie
Apartamenty Podkarpackie
Pensjonaty Podkarpackie
Hotele Podkarpackie
Ośrodki wypoczynkowe Podkarpackie
imprezy integracyjne Podkarpackie
Zamki, ruiny Podkarpackie
Grody, grodziska Podkarpackie
Pałace, dwory Podkarpackie
Kurhany, cmentarze, grobowce Podkarpackie
Biesiady i turnieje rycerskie Podkarpackie
kopalnie, jaskinie, podziemia Podkarpackie
Bary Podkarpackie
Zobacz profil klubowicza TintuLintu

Myczkowce – Ogród biblijny

dodał(a): TintuLintu
ostatnia aktualizacja 2020-11-29 12:49
Drukuj artykuł
Ogrody biblijne są rodzajem ogrodów tematycznych, które w swych przekazach zawierają nie tylko walory przyrodnicze, ale też historyczne, geograficzne oraz przekazy literackie.

Ogrody biblijne zakładane są w celu ukazania ziemi Bliskiego Wschodu w czasach przedchrześcijańskich, a także tej, na której żył i nauczał Jezus Chrystus.
W ogrodach tych sadzone są rośliny biblijne, czyli te, które zostały wymienione w Biblii – zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Często ogrody te uzupełniane są obiektami małej architektury, które ilustrują opowieści biblijne lub ukazują, jak żyli ludzie w biblijnych czasach.

W Biblii wymienionych jest ok. 230 gatunków roślin, a 7 z nich było bardzo często przywoływanych. Roślinom tym przypisuje się duże znaczenie gospodarcze i uważa się je za ważniejsze od innych, ponieważ służyły Izraelitom za pożywienie. Są to: oliwka, winorośl, figowiec, granat, palma daktylowa, pszenica i jęczmień. Wszystkie te rośliny powinny znaleźć się w każdym ogrodzie biblijnym.

Ogrody biblijne powstają w wielu krajach na całym świecie.
Najstarszy z nich założono w 1957 roku w USA, przy protestanckim kościele prezbiteriańskim w mieście Ojai w Kaliforni.
Największym na świecie ogrodem biblijnym jest izraelski Rezerwat Krajobrazu Biblijnego Neot Kedumim o powierzchni 280 ha. Ogród ten powstał w 1964 roku na nieurodzajnym pustkowiu w pobliżu miasta Modi’in-Makkabbim-Re’ut. W ogrodzie tym rosną prawie wszystkie rośliny wymienione w Biblii. Przy wszystkich okazach roślin biblijnych umieszczono tabliczki informacyjne w języku hebrajskim i angielskim. Rośliny biblijne w tym ogrodzie rosną w swym naturalnym środowisku.
W japońskim mieście Fukuoka Biblijny Ogród Botaniczny założono na terenie kampusu Uniwersytetu Seinan Gakuin.
Na całym świecie ogrody biblijne powstają nie tylko przy kościołach, synagogach, cerkwiach, ale też jako parki miejskie, bywają częścią parków krajobrazowych lub ogrodów botanicznych. Najwięcej ogrodów biblijnych założono w Europie.

Pierwsze polskie kolekcje roślin biblijnych powstały w ogrodach botanicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, a także Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.

Pierwszy w Polsce ogród biblijny założono w Małopolsce, przy Zespole Placówek Caritas Diecezji Kieleckiej w Proszowicach. Powstał on w 2008 roku, na niewielkim obszarze 10 arów.

W 2010 roku przy Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach powstał drugi w Polsce ogród biblijny. Myczkowiecki ogród biblijny zaprojektowała dr hab. Zofia Włodarczyk z Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Uroczyste poświęcenie ogrodu i otwarcie go dla zwiedzających nastąpiło 17 maja 2010 roku, dla upamiętnienia 90. rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II.
Ogród powstał na wąskim pasie ziemi o szerokości 30 – 35 m i powierzchni ok. 80 arów. Wzdłuż całego założenia prowadzi szeroka aleja o długości 230 m, obrośnięta z północnej strony 40 gatunkami pnączy, które tworzą piękną, zieloną ścianę.
W ogrodzie rośnie ok. 110 gatunków roślin wspomnianych w Biblii. Część z nich zasadzona jest w dużych donicach, które za zimę zabierane są do szklarni, ponieważ nie wszystkie rośliny rosnące dziko w Ziemi Świętej, mogą w naszym klimacie zimować na zewnątrz. Dlatego też ogród biblijny w Myczkowcach można odwiedzać jedynie od maja do końca października.
Wszystkie rośliny biblijne w ogrodzie posiadają tabliczki z nazwami, a także cytaty z Biblii zawierające nazwy tych roślin.
Ogród został skomponowany jako park linearny, który można oglądać z głównej promenady oraz z bocznych ścieżek, oddzielających różne sceny biblijne. Ogród w Myczkowcach zawiera 25 takich osobnych obrazów roślinno-biblijnych, usytuowanych chronologicznie.

Do ogrodu wiedzie wąska furtka, symbolizująca „ciasną bramę” prowadzącą do życia.
Pierwszą aranżacją jest umieszczona na postumencie otwarta Księga Biblii z krótkim cytatem: „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia”. Obok stoją donice z palmami daktylowymi, a z lewej strony tablice z mapami Ziemi Świętej i historia powstawania ogrodów biblijnych.
Następnym obrazem jest siedmioramienny świecznik (Menora) z bukszpanowego żywopłotu. Płonienie świecznika symbolizowały obecność Boga wśród Izraelitów podczas wędrówki po egipskiej pustyni.
W kolejnym sektorze znajduje się poletko z jęczmieniem, pszenicą i lnem oraz krzew gorejący – symbol objawienia się Boga Mojżeszowi.
Dalej umieszczono scenę symbolizującą przejście Izraelitów przez Morze Czerwone. Dno płytkiego zbiornika wodnego wysypane jest czerwonym grysem, a wokół tego basenu rosną rośliny przybrzeżne.
Kolejna scena przedstawia wędrówkę Izraelitów przez pustynię. W tej scenie umieszczono laskę Aarona puszczającą pędy oraz miedzianego węża na palu.
Najwyższym punktem ogrodu jest góra Synaj, zbudowana z piaskowca o rdzawej barwie, pochodzącego z pobliskiego kamieniołomu w Rabem. Na górze Synaj Bóg dał Mojżeszowi dwie kamienne tablice, na których własną ręką wypisał przykazania dla ludzi. W ogrodzie, na symbolicznej, skalistej górze Synaj umieszczono dwie kamienne tablice, a u podnóża góry posadzono krzaczki jeżyny krwistej.
Kolejną aranżacją jest widok żyznej Ziemi Obiecanej - Kanaan, gdzie rosną drzewa oliwne, figowce, granaty, palmy daktylowe, drzewa pistacji palestyńskiej i pistacji lentyszek, dęby skalne, szarańczyn, mirt, czystek, i in. Rośliny te dostarczały Izraelitom pokarmu, a także służyły jako materiał budowlany.
Ostatnią sceną Starego Testamentu jest makieta świątyni Salomona w Jerozolimie, która nawiązuje do okresu panowania króla Salomona i jego następców. Przy wejściu do świątyni ustawiono Arkę Przymierza, w której przechowywano kamienne tablice Dekalogu. Przed świątynią jerozolimską wyeksponowano ołtarz całopalny, a także Morze Miedziane, umieszczone na grzbietach 12 wołów, skierowanych trójkami w cztery strony świata. W pobliżu świątyni rosną cedry libańskie, cyprysy, a także palmy daktylowe.

Następnym obrazem jest drzewo genealogiczne Jezusa, przedstawione za pomocą bukszpanowego żywopłotu. Stanowi ono łącznik między Starym i Nowym Testamentem.

Ogród nowotestamentowy rozpoczyna widok Świętej Rodziny z maleńkim Jezusem na kolanach Marii. Scena ta, stanowiąca symbol narodzin Chrystusa, została umieszczona wewnątrz wielkiej, 14-ramiennej gwiazdy z żywopłotu bukszpanowego.
Kolejną aranżację stanowi rzeka Jordan, nad którą Jan Chrzciciel oczekuje Chrystusa, którego ochrzcił w wodach Jordanu. Rzekę symbolizuje niewielki strumyk, otoczony przez bujną roślinność śródziemnomorską. Rośnie tu trzcina, dziewanna ogrodowa, kosaciec żółty, akant długolistny i wiele innych roślin.
Następna scena to górzysta pustynia judzka gdzie Jezus odbył 40-dniowy post i był kuszony przez szatana, który m.in. obiecywał Mu wszystkie królestwa świata, jeśli odda pokłon diabłu. Kiedy Chrystus oparł się wszystkim szatańskim pokusom, wówczas diabeł uciekł.
W ogrodzie obok pustyni umieszczono żyzne pola z biblijnymi gatunkami zbóż – jęczmieniem i pszenicą.
Kolejnym obrazem ogrodu biblijnego jest winnica z kamienną wieżą strażniczą. Niewielkie kopce, symbolizujące nasłonecznione wzgórza, porośnięte są winoroślą.
Następne sceny odnoszą się do nauk Chrystusa, czyli przypowieści biblijnych. W tych sektorach rosną rośliny uprawne, a także wyeksponowano tu sprzęty i narzędzia, których w tamtych czasach używano podczas prac rolniczych.
Dalej znajduje się wzgórze w postaci ściętego ostrosłupa ośmiobocznego. Porośnięty szałwią i różami pagórek symbolizuje 8 błogosławieństw bożych. To pachnące, ukwiecone wzgórze jest przeciwieństwem pustynnej góry Synaj, gdzie Izraelici dowiedzieli się, czego nie powinni robić. Tutaj chrześcijanie otrzymują obietnicę nagrody za przestrzeganie nowych praw.
Salonem ogrodu biblijnego w Myczkowcach jest aranżacja Studni Jakuba, gdzie Jezus rozmawiał z Samarytanką. Każdej wiosny kamienną cembrowinę studni otacza barwny kobierzec kwiatów cebulkowych. Kwitną tu narcyzy, krokusy, hiacynty, tulipany, lilie polne i in. Kiedy przekwitną kwiaty wiosenne, wówczas zakwita śniedek baldaszkowaty, pokrywając teren wokół studni białym kobiercem.
Dalej usytuowany jest Ogród Oliwny, w którym poza drzewami oliwnymi, rośnie również oliwnik wąskolistny, morwy, a także gorzkie zioła, jak np. gorczyca, czy wawrzyn. W ogrodzie Oliwnym umieszczono figurę modlącego się Chrystusa oraz figury śpiących apostołów.
Kolejnym obrazem jest góra Golgota, symbolizująca Mękę Pańską. Na szczycie wzgórza przedstawiono śmierć Chrystusa na krzyżu, pod którym stoi Maria i apostoł Jan, którego opiece Chrystus powierzył opiekę nad swą Matką. Golgotę porastają kolczaste krzewy, których pędy mogły być użyte na koronę cierniową. Są to: dwukolczak śródziemnomorski, krwiściąg ciernisty oraz głożyna cierń Chrystusa.
Następną sceną ogrodu biblijnego jest Pusty Grób Chrystusa. Jest to otwarta, pusta pieczara, porośnięta sadzonkami aloesu zwyczajnego, który był używany do wyrobu żywicy balsamicznej, stosowanej do balsamowania ciał zmarłych.
Ostatnią aranżacją myczkowieckiego ogrodu są wielkie litery Alfa i Omega z bukszpanowego żywopłotu, które obrazują jedność Ojca i Syna. Między tymi literami umieszczono symboliczne przedstawienie Zesłania Ducha Świętego z siedmioma darami: Mądrością, Rozumem, Radą, Męstwem, Umiejętnością, Pobożnością i Bojaźnią Bożą.

Ogród biblijny w Myczkowcach pozwala zobaczyć, lepiej poznać i zrozumieć treści zawarte w Biblii. Ogród ten można zwiedzać z miejscowym przewodnikiem lub indywidualnie.
Ławki w głównej alei zachęcają do odpoczynku, a cicha muzyka odtwarzana w tym miejscu – do głębszych przemyśleń oglądanych obrazów.
Myczkowiecki ogród biblijny jest świetnym miejscem do nieśpiesznych spacerów, wyciszenia i kontemplacji.

Rozwinięcia klubowiczów

dodaj rozwinięcie do artykułu
Dodaj rozwinięcie do artykułu

Galeria zdjęć Myczkowce – Ogród biblijny

pokaż całą galerię zdjęć
Ogród biblijny w Myczkowcach - zesłanie Ducha ŚwiętegoOgród biblijny w Myczkowcach - Pusty Grób ChrystusaOgród biblijny w Myczkowcach - GolgotaOgród biblijny w Myczkowcach - Jezus w ogrodzie oliwnymOgród biblijny w Myczkowcach - ogród oliwny, śpiący apostołowieOgród biblijny w Myczkowcach - Studnia JakubaOgród biblijny w Myczkowcach - symbol chrześcijanOgród biblijny w Myczkowcach - uprawa pólOgród biblijny w Myczkowcach - urządzenie do nawadniania pólOgród biblijny w Myczkowcach - winnica z wieżą strażniczą
Dodaj zdjęcie do galerii - podziel się wrażeniami z tego miejsca
Uwaga! Akceptowane formaty to jpg, gif, png
Plik zdjęcia

Opis do zdjęcia

Wasze komentarze

Myczkowce – Ogród biblijny

  • Kraina:Podkarpackie
  • Miejscowość:Myczkowce
  • Okolica:leski
  • Kategoria:rezerwaty przyrody, parki i ogrody
  • Odwiedzin:869
Jak oceniasz ten materiał:
0 5

My tu byliśmy

pokaż więcej

Ciekawostki Podkarpackie


Imprezy Podkarpackie


Noclegi Podkarpackie


W okolicy

© 2009-2022 Intour.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.
logo dotpay
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem
przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
zamknij okno
Fotografia stanowi własność autora. Kopiowanie i rozpowszechnianie fotografii bez jego zgody jest zabronione.